Target


Target

Noe hunden skal «touche» med f.eks. labb på en matte eller snute mot hånden.
Noen bruker også det som kalles for target-stick.