Target


Target

Noe hunden skal “touche” med f.eks. labb på en matte eller snute mot hånden.
Noen bruker også det som kalles for target-stick.