Grunnkurs

Vårt grunnkurs er for deg som ønsker å starte grunninnlæring av unghund eller voksen hund, slik at du får en trygg og fin familiehund.
Kurset er for dere som ikke har deltatt på valpkurs eller som ønsker å videreføre læringen fra et tidligere valpekurs.

På vårt grunnkurs tar vi for oss de elementære øvelsene som danner grunnmuren av positiv lydighetstrening og god daglig kontroll, slik at du kan ha med deg hunden overalt. Dette er også med på å forebygge problemadferd.

Hovednøkkelen til suksess er motivasjon og engasjement under trening og det å bygge opp et godt samarbeid mellom hund og eier.
Derfor vil vi legge mye vekt på positiv innlæring ved riktig bruk av kroppsspråk, stemme og leke/godbit som forsterkere for å best mulig belønne og motivere hunden

En unghund kan være utfordrende i sine pubertetsfaser (kjønnsmodning), Dette vet vi og sammen kan vi finne riktige treningsmetoder som fungerer for både hund og eier.
Vi vil også legge vekt på hundens signaler og raseegenskaper

Vi jobber i små treningsgrupper, ofte med flere instruktører, slik at dere er sikret individuell tilbakemelding og trening, samt god oppfølging – alle skal bli sett og hørt. Vi er opptatt av god kommunikasjon for at du og din hund skal få mer ut av kurset og få en meningsfull og lettere hverdag.

I løpet i kurset vil vi legge til forstyrrelser i alle øvelser, slik at både hund og eier opplever progresjon og mestring.

Hele familien må gjerne være med på kurset! Da lærer alle hvordan de sammen kan trene hunden.

Vi prøver å legge opp kurs slik at det kan passe for alle (enten 1 kveld i uken, 1 formiddag i uken eller intensivkurs med 2 kvelder/formiddager i uken).
Hunden er med alle dager hos oss – vi kjører teori innimellom.
Etter endt kurs vil alle deltagere få et diplom som bekreftelse på deltagelse.

Grunnkurs kjøres kontinuerlig hele året. Hvilke dager kurset går vil variere avhengig av hvor du deltar. Se datoer nederst på siden.

Kurs passer for alle over 6 mnd og yngre hunder som har deltatt på valpekurs.