Brukshundkurs

Lurer du på hvordan du skal trene spor, rundering eller feltsøk? Eller er du nyskjerrig på hva disse søksøvelsene er?
Da har vi kursene for deg!

Her vil vi sette opp både nybegynnerkurs og videregåendekurs i; rundering, spor, feltsøk og brukslydighet.
Kursene innen skogsøvelsene vil bli holdt i Bamble/Vold/Kilebygda.

Luktesansen er den viktigste sansen/verktøyet en hund har – den gir uendelig informasjon på både bakke og på overvær. Det er ganske naturlig for hundene å bruke nesen og de aller fleste elsker det!
Søksarbeid gjør at hunden blir fortere sliten (mentalt) enn når vi går tur og vi får en avslappet og lykkelig hund i hus etterpå.

Når hunden bruker nesa til å gå spor eller søke etter mennesker/gjenstander blir belønningssenteret i hjernen aktivert og det gjør at oxytocin og andre velværehormoner frigjøres, som igjen gjør at hunden opplever belønning. Dopamin blir også frigitt og det er med på å sende signaler mellom nerveceller og er viktig for hundens belønnings- og motivasjonssystem.


Hva er spor?
Ved spor må hunden bruke nesa og tolke luktinntrykket på en strukturert måte. Hunden må være rolig, konsentrert og nøyaktig for å klare å løse oppgaven. Spor (og søk) er en av mange ferdighetene redningshunder og politihunder må mestre, samt de som skal konkurrere innen bruks og IGP.

Alle hunder vil elske å gå spor, uavhengig av mål du som hundefører har – om det er som en aktivitet for gøy eller om du har planer om å konkurrere. Dette er også en aktivitet du kan gjøre alene uten å være avhengig av flere (selv om fremmed spor også er fint å trene på).

Vi kommer til å ha kurser i:

Hva er rundering?

Rundering er en veldig stor og sammensatt øvelse der hunden skal løpe med høy nese (overværsøk) og søke ved hjelp av vind/luftstrøm for å finne mennesker. Det er 5 hovedmomenter hunden skal utføre; søke, finne, melde, påvise (vise hundefører hvor funnet er) og transportere (følge menneske tilbake).
Hund og fører starter på en midtlinje (f.eks en sti) og hunden skal på anvisning fra fører ut å søke 50-70m ut til siden, vende 25-30m fremover i terrenget for så å returnere tilbake til fører, som sender hunden tilsvarende ut på motsatt side. Fører skal hele tiden bevege seg fremover på midtlinja. Når hunden finner mennesker skal den enten melde dette med *bringkobbel/**løsbitt og tilbake til fører, eller den skal sitte ved mennesket i skogen og halse til fører kommer ut. Øvelsen rundering brukes i blandt annet; politi, forsvar, redning, RIK-programmet, NBF-programmet.

Rundering i NBF-programmet må hunden ha på seg et tjenestetegn (se bilde).

Dette er en øvelse hvor man trenger hjelp fra flere (figuranter).

*Bringkobbel = Apportere del av halsband
**Løsbitt = Apport som figurant har som hunden henter (brukes ved innlæring).

Hund på vei til hundefører med melding om funn

Hva er feltsøk?
Feltsøk er en øvelse hvor hunden skal, ved hjelp av overvær, ut å søke på et område (50x50m) og finne gjemte gjenstander. Dette kan være gjenstander som ikke hører hjemme i naturen f.eks: sokker, votter, plast o.l. med menneskelukt på. Øvelsen utfordrer hunden både fysisk og psykisk. Hunden lærer å jobbe selvstendig.

Hundefører sender hunden fra den ene siden av feltet (grunnlinjen) og har ikke lov til å bevege seg på de andre sidene av feltet. Hunden skal finne og apportere gjenstandene. Hundefører kan bevege seg på grunnlinjen og guide hunden rundt i feltet.